Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Przesunięcie terminu wykonania dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz złożenia rozliczenia dofinansowania

Zarząd Województwa Łódzkiego, na posiedzeniu w dniu 29 października 2020 r., przyjął uchwałę Nr 1072/20, w której uchwalił, co następuje:


§ 1. Z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, termin:

1) złożenia dokumentów rozliczeniowych zadań: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2020 r., o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. p oraz §4 ust. 5 załącznika nr 1 do uchwały Nr 1546/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, zmienionej uchwałą Nr 914/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2018 r.;

2) zakończenia robót i złożenia dokumentów rozliczeniowych zadań: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, o którym mowa w §2 ust. 3 umów przekazania środków zawartych z Dotowanymi w 2020 r., na podstawie uchwały nr 547/2020 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2020 r. - ustala się na dzień 13 listopada 2020 r.

§ 2. Zmiana terminu, o którym mowa w §1, następuje na pisemny wniosek Dotowanego, złożonego nie później niż do dnia 13 listopada 2020 r. oraz nie wymaga zawierania aneksu do umowy.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl