Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska - zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska - zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020.

Rodzaj zadania publicznego: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2020 roku do godz. 16:00.

Szczegóły konkursu na stronie (link-BIP)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl