Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 11 sierpnia 2020 roku podjął Uchwałę nr 757/20 w sprawie rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl