Menu

Identyfikacja produktów wytworzonych z polskich surowców - znak "PRODUKT POLSKI"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów,dotyczących łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie podkreślić, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy w tym zakresie. Ustalone zostały jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzony znak „Produkt polski”. Znak „Produkt polski”dzięki prostej grafice nawiązującej do flagi polskiej jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy właśnie odniesienie do polskiego pochodzenia traktują jako kryterium zakupu produktu. Informacja „Produkt polski” może być podawana na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się użycie do 25% składników niepochodzących z Polski,ale tylko pod warunkiem koniecznego wykorzystania takich składników w produkcie i przy braku możliwości pozyskania tych składników w kraju (np. bakalie typu rodzynki, czy skórka pomarańczowa). Przyjęte przy tworzeniu projektu „kryterium surowcowe” uwzględniało wyniki badań konsumenckich wskazujące na wzrost liczby polskich konsumentów preferujących produkty spożywcze, do wytworzenia których wykorzystano krajowe surowce oraz miało na celu zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystywania w przetwórstwie w większym stopniu surowców rolnych krajowego pochodzenia.
Znakowanie informacją jest dobrowolne oraz nie wymaga żadnej rejestracji. Logo „Produkt polski” można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie ogólnopolską kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów również na temat oznaczenia „Produkt polski” W ramach kampanii stworzona została broszura informacyjna „Kupuj świadomie”,edukująca społeczeństwo w zakresie informacji nt. kraju pochodzenia produktu, istniejących systemów i znaków jakości, w tym logo „Produkt polski” (ulotka jest dostępna do pobrania pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kupuj-swiadomie). Jednocześnie od połowy kwietnia planowane jest uruchomienie kampanii informacyjno-edukacyjnej w telewizji, polegającej na emisji spotu odnoszącego się do powyższych informacji. Resort rolnictwa prowadzi również działania, których celem jest upowszechnienie wśród producentów żywności oraz podmiotów, które uczestniczą w łańcuchu dostaw produktów spożywczych, wiedzy na temat możliwości znakowania produktów informacją „Produkt polski”, a także wyróżniania produktów spełniających ww. kryteria na półkach sklepowych (np. wywieszki z informacją „Produkt polski”).W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Państwa z prośbą o rozpowszechnianie ww. informacji podczas spotkań z rolnikami oraz przedsiębiorcami,a także rozważenie możliwości umieszczenia na stronie internetowej Państwa urzędu wskazanego powyżej linku, z którego można pobrać logo „Produkt polski”. Merytorycznie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawą zajmuje się Departament Promocji i Jakości Żywności, tel. 22 623 16 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl

KOMUNIKAT!

 
Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do Rejestru - BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Strona została stworzona i jest zarządzana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.
 
Za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) odpowiada Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy działający na zlecenie Ministerstwa Klimatu. W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO w sposób wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.
 
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2019 r. w formie papierowej nie może być rozpatrzony.
 
Dane kontaktowe:
tel. 42 663 3530 - Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska