logo

Menu

KONKURS „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA”

15.02.2018r.
Konkurs "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa" etap wojewódzki - rozstrzygnięty.
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że laureatami wojewódzkieg etapu konkursu "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa" zostali:
Miejsce I - projekt mieszkańców miejscowości Mogilno Małe (gmina Dobroń) pn. Promocja i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilna Małego - organizowanie warsztatów w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozwój wsi.
Miejsce II - projekt mieszkańców Golesze Duże (gmina Wolbórz) pn. Jesien w Goleszach - praca, tradycja, integracja - zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Goleszach Dużych
Miejsce III - projekt mieszkańców Inowłódz (gmina Inowłódz) pn. Remont i modernizacja budynku po dawnym sklepie GS w Inowłodzu z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Społecznych.

O terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci zostana powiadomieni pisemnie.

Laureat I-go miejsca został zgłoszony do etapu ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Rozstrzygnięcie etapu ogólnopolskiego nastąpi w dniu 9 marca 2018 roku.
(dr)
 
13.11.2017r.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przystąpił do ogólnopolskiego konkursu „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – najlepsza inicjatywa” ma na celu promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w ramach funduszu sołeckiego.  Konkurs ma za zadanie docenienie tych sołectw, które są aktywne, mają pomysły i chcą się nimi dzielić.

Konkurs skierowany jest do sołectw z terenu województwa łódzkiego, które realizowały na przestrzeni lat 2010-2017 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Laureat I miejsca zostanie nominowany do krajowej edycji konkursu.

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe i terminowe złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 10 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
(dr)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl