Menu

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta

18.04.2017
Nazwa wydarzenia
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta
Data
13 listopada2017 r.
Miejsce
GOKSiR Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24
 
Opis wydarzenia
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z gmin reymontowskich  - gmin i miejscowości związanych z życiem i twórczością Wł. St. Reymonta oraz szkół noszących imię Wł. St. Reymonta z terenu całego kraju. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta, stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji swojej wiedzy z rówieśnikami. Konkurs organizowany jest w  92-rocznicę  otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Wł. St. Reymonta.
 
Strona www - http://goksirlipce.pl/wp/
Organizator
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie tel. 46 831-61-79 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl