Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Mateusz Winnicki

Mateusz Winnicki

LGD „Dolina rzeki Grabi” podsumowała realizację międzynarodowego projektu współpracy
W dniu 25 września 2019 r. w Hotelu Kolumna Park, odbyła się konferencja podsumowująca realizację międzynarodowego projektu współpracy „Quest umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, którego celem jest: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi" oraz Federación de Municipios de Madrid poprzez utworzenie ścieżek questowych na obszarze LGD oraz wymianę doświadczeń w zakresie zintegrowanej promocji.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW na lata 2014-2020”. Honorowy Patronat nad konferencją objął Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego. Konferencję rozpoczęła Anna Doliwa – prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” wraz z Robertem Jarzębakiem - Wójtem Gminy Dobroń, na której terenie zrealizowana została konferencja i opracowany pierwszy transgraniczny quest samochodowy w Polsce „Ukryte młyny Grabi”.  W wydarzeniu uczestniczył Andrzej Górczyński – członek zarządu województwa łódzkiego, który w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego -  Grzegorza Schreibera, odebrał z rąk Jana Carlosa Munoz Becerril – Sekretarza Generalnego Federacji Gmin Madrytu podziękowanie za miłe przyjęcie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w lipcu br. Pan Andrzej Górczyński, pogratulował zarządowi LGD i FMM sprawnej realizacji projektu, który z pewnością przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie lokalnej grupy, ale również województwa łódzkiego.

 

wtorek, 06 sierpień 2019 08:32

Siłownie i świetlice ze wsparciem

Od 50 tys. do 620 tys. zł dostały organizacje z terenów wiejskich na inwestycje i wydarzenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powstaną m.in. siłownie pod chmurką, odremontowane zostaną świetlice wiejskie czy dom ludowy. Umowy podpisywał dziś (5 sierpnia) członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński. Organizacjom ze swoich terenów towarzyszyli poseł Piotr Polak i radna Sejmiku Dorota Więckowska.

Gdzie i na co poszły pieniądze? Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” razem ze Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i LGD „Podkowa” podpisali umowę na budowę siłowni na świeżym powietrzu na swoim obszarze działania. Otrzymali dofinansowanie w wysokości 620 tys. zł.
LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” pozyskała dodatkowo 56 tys. zł na wyposażenie miejsc rekreacji oraz 126 tys. zł na modernizację świetlic wiejskich.
Dzięki wsparciu w wysokości 91 tys. zł, LGD „BUD-UJ RAZEM” zorganizuje siedem wydarzeń mających na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru.
LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” dostała 180 tys. zł, żeby wesprzeć podmioty ze swojego terenu w modernizacji świetlic wiejskich.
Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie uczci „Nieokrągłą rocznicę przyznania Nobla Reymontowi”. Na zorganizowanie imprezy, która przypomni o nobliście i miejscowości, z której czerpał inspirację do swojej powieści, stowarzyszenie dostało 50 tys. zł.
Dom Ludowy w Strugienicach przebuduje natomiast Kółko Rolnicze z tej miejscowości. Dostało na ten cel wsparcie w wysokości 91,6 tys. zł.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Samorząd Województwa Łódzkiego zaprosił potencjalnych beneficjentów na szkolenie, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniach 18 i 19 lipca 2019 roku. Uczestniczyło w nim prawie 120 osób tj. przedstawicieli samorządów i spółek gminnych, którzy planują ubiegać się o współfinansowanie operacji w tym zakresie. Szkolenie zorganizował Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym kierują: Pani Małgorzata Sibińska – p.o. Dyrektora i Pani Edyta Michalska – Zastępca Dyrektora, a zgromadzonych gości przywitał Pan Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
Głównym celem spotkania było omówienie warunków przyznania pomocy, wskazanie zasad prawidłowego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz przeprowadzania postępowań w sprawie wyboru wykonawców zadań. Zaproszeni goście mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania wszelkich wątpliwości, które na miejscu zostały omówione.
Prezentacje ze szkolenia dostępne są w załączniku poniżej. Podmiotom zainteresowanym złożeniem wniosku z zakresu wsparcia gospodarki wodno-ściekowej przypominamy, że nabór wniosków trwa do 29 sierpnia 2019 r.

W dniu 18 lipca br., Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego odwiedzili goście z Hiszpanii biorący udział w wizycie studyjnej, w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Quest umożliwi innowacyjne zwiedzanie”. Celem projektu jest: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi" oraz Federación de Municipios de Madrid (Hiszpania) poprzez utworzenie ścieżek questowych na obszarze LGD oraz wymianę doświadczeń w zakresie zintegrowanej promocji.”

Delegację przyjął -  gratulując innowacyjnego pomysłu oraz życząc powodzenia w realizacji projektu – Pan Robert Baryła Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Strona 1 z 5

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl