Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kamil Kurasiński

Kamil Kurasiński

W dniu 03 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 70 000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej zajmującej się aranżacją, projektowaniem i fotografią wnętrz otrzymał Pan Krzysztof Dębski. Przyznana kwota pomocy zostanie w całości przeznaczona na zakup specjalistycznych urządzeń niezbędnych do świadczenia usług. Projekt przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości z terenu Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”.

Trzy umowy na projekty grantowe podpisało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”. Podpisane umowy dotyczyły operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W sumie na rzecz lokalnych społeczności LGD uzyskała dofinansowanie w wysokości 223 022,00 zł

Jedna umowę podpisała również Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Umowa dotyczyła wsparcia zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń działających na obszarze LGD w miejscowościach: Raduczyce, Stara Brzeźnica, Szczerców, Wola Blakowa, Kluki, Głuchów, Siemkowice, Rusiec i Strzelce Wielkie. Dofinansowanie w tym przypadku wyniosło 280 646,00 zł.

W dniu 10 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 70 000,00 zł otrzymał Pan Sebastian Kijak, którego miejsce realizacji operacji  znajduje się na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”. W ramach podpisanej umowy Pan Sebastian Kijak realizować będzie operacje pod tytułem „Zakup innowacyjnego sprzętu w celu świadczenia usług z zakresu inżynierii, gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska”.

Dwie umowy na projekty grantowe podpisała również Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Podpisane umowy dotyczyły operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W sumie na rzecz lokalnych społeczności LGD uzyskała dofinansowanie w wysokości 517 753,00 zł.

We Wrzeszczewicach w gminie Łask uroczyście otwarto wyremontowaną świetlicę. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W oficjalnym otwarciu obiektu wzięli udział Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Małgorzata Sibińska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
- Bardzo się cieszymy, że państwo tak prężnie działacie i że pieniądze z funduszy europejskich służą aktywnościom mieszkańców i rozwojowi miejscowości województwa łódzkiego – mówił Andrzej Górczyński. - Jestem przekonany, że świetlica we Wrzeszczewicach będzie dobrze służyła mieszkańcom przez długie lata i że zawsze będzie tak pełna, jak dziś. Że będą się tu rodziły nowe pomysły i zamierzenia.
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostało przekazane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi”. Dzięki kompleksowemu remontowi świetlicy mieszkańcy Wrzeszczewic zyskali miejsce spotkań i integracji.

poniedziałek, 30 grudzień 2019 13:05

Dofinansowanie dla OSP w Wodzieradach

W dniu 30 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc w wysokości 82 771,00 zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzieradach, znajdująca się na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. W ramach podpisanej umowy Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzieradach realizować będzie operację pod tytułem „Przebudowa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych i budynku świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzieradach ”. 
Strona 1 z 11

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl