Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie dla partnerów KSOW w ramach konkursu nr 3/2019

Dla wszystkich zainteresowanych dofinasowaniem projektów ze środków krajowej sieci obszarów wiejskich odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego spotkanie.

Podczas spotkania zostały przedstawione ogólne informacje o konkursie, wzory dokumentów przygotowanych w ramach konkursu. Omówione zostały także  główne problemy, jakie pojawiły się podczas przygotowywania dokumentów lub realizacji operacji w ubiegłych latach, co pozwoli uniknąć podobnych błędów w tym roku.

Dzisiejsze spotkanie stało się także okazją do przekazania na ręce prezesa Lokalnej Grupy Działania Doliny Pilicy Bronisława Helmana wyróżnienia w konkursie „Piękne bo łódzkie 2018” organizowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego. Dyplom w imieniu organizatora przekazał Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.

Następnie Pan Andrzej Górczyński spotkał się z przedstawicielami wszystkich Lokalnych Grup Działania w województwie łódzkim, aby omówić perspektywy współpracy na najbliższy okres.

Nabór rozpocznie się 4 lutego i potrwa do 18 lutego 2019 r.

Przypominamy tym z Państwa, którzy jeszcze nie zapisali się do bazy partnerów KSOW, a chcieliby współpracować z nami, o konieczności zarejestrowania się w bazie: http://lodzkie.ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl