Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pierwsze posiedzenie nowo powołana Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ma już za sobą. W dniu 5 lutego jej Członkowie spotkali się, by omówić zagadnienia związane z działaniami podejmowanymi w tym roku.
Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego jednocześnie Przewodniczący Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Pan Andrzej Górczyński, następnie p.o. Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Małgorzata Sibińska omówiła schemat działania Jednostki Regionalnej KSOW, kwestię ubiegania się o dofinansowanie projektów przez beneficjentów oraz przedstawiła zadania jakie będą spoczywały na Członkach Wojewódzkiej Grupy Roboczej.
W kolejnej części spotkania Grupa zaopiniowała trzy uchwały: w sprawie wydania opinii o propozycjach zmian do dwuletniego Planu operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2018-2019 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaopiniowania sprawozdania rocznego z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2018 oraz zaopiniowania II informacji półrocznej za 2018 r. z realizacji dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019.
Po jednogłośnym zaakceptowaniu powyższych uchwał, między Członkami Wojewódzkiej Grupy Roboczej wywiązała się krótka dyskusja dotycząca rozwoju obszarów wiejskich.
Na zakończenie, Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za udział oraz zamknął I posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 

Galeria

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl