W drodze... do ...reportażu promującego PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

czwartek, 26 listopada 2020

W drodze…. do …..reportażu promującego PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 23 listopada br. odwiedził beneficjentów PO Rybactwo i Morze 2014-2020, którzy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą” skorzystali z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację wybranych projektów w swoich przedsiębiorstwach czy też instytucjach.

W przedświątecznym nagraniu promującym PO „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 na terenie województwa Łódzkiego wspólnie z ekipą telewizyjną TVP3 przygotowującą materiały do emisji programu odwiedziliśmy przedsiębiorstwo rybackie – „MAX-RYB” w Pęczniewie. Prowadzący gospodarstwo Pan Tomasz Igiel opowiedział o końcowych odłowach jesiennych ryb hodowanych w swoich stawach przed Świętami Bożego Narodzenia. Przedsiębiorca wskazał również, że inwestycje dokonane przy udziale dofinansowania z EFMR na mocy umowy podpisanej z Samorządem Województwa Łódzkiego tj. zakup nowoczesnego samochodu do przewozu ryb wraz ze specjalistycznymi basenami oraz na zagospodarowanie terenu przedsiębiorstwa wpłynęły na rozwój prowadzonej działalności.

W Pęczniewie dofinasowanie na rozwój przedsiębiorstwa pozyskała również firma „WOJGAST” poprzez zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie wyposażenia urządzeń mających szerokie zastosowanie w gastronomii od pieca konwekcyjno-parowego poprzez specjalistyczny samochód do przewozu ryb, łuskarkę do produkcji suchego lodu oraz zamrażarkę szokową, która pozwala na przechowywanie produktów w największej świeżości.

Następny projekt został zrealizowany i zaprezentowany przez PZW Okręg w Sieradzu z siedzibą w Zalewie koło Lutomierska. Przy dofinansowaniu w ramach PO Rybactwo i Morze wybudowana została nowoczesna wylęgarnia z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych i systemu recyrkulacji wody, która prowadzi już produkcję materiału zarybieniowego ryb cennych gatunkowo. Wyprodukowany narybek z tej nowoczesnej wylęgarni zarybia stawy i zbiorniki wodne na terenie naszego województwa a wędkarze zrzeszeni w Kołach Wędkarskich mogą oddawać się swojej pasji.

W Dzierżąznej natomiast na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji można już odpoczywać po zagospodarowaniu terenu wokół stawu, korzystać z elementów edukacyjnych, które promują postawy pro-ekologiczne a także skorzystać z tężni solankowej.