facebook
Menu

Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" działanie realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność - formularz wniosku oraz wzór umowy

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl