Aktualizacja Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020

wtorek, 22 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

Zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020 została zamieszczona poniżej:

Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.pdf

Pobierz załącznik: