Menu

 
piątek, 08 marzec 2019 13:28

Spotkanie informacyjne dotyczące prawidłowego stosowania Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 Po raz kolejny przedstawiciele Wydziału PO RYBY wraz z Kierownikiem Biura RLGD „Z Ikrą” Panią Renatą Jesionowską-Zawadzką spotkali się z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach Lokalnej strategii rozwoju RLGD „Z Ikrą” w siedzibie Grupy w Parzęczewie w dniu 07.03.2019 roku. Tematem szkolenia było prawidłowe stosowanie Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  przy realizacji projektów zgodnie z podpisanymi umowami. Zastosowanie powyższych zasad warunkuje prawidłowe rozliczenie realizowanych operacji.
Na szkoleniu zostały omówione również zagadnienia związane z prawidłowym wypełnianiem wniosku o płatność. Wielu Beneficjentów miało możliwość wyjaśnienia wątpliwości związanych z ww. tematyką.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl