Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 
piątek, 03 lipiec 2020 11:37

Podpisanie nowych umów o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2014-2020

W dniu 02 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy o przyznanie dotacji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Beneficjentami pomocy zostali Gmina Świnice Warckie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach.

Gmina Świnice Warckie otrzymała pomoc w wysokości 167 280,00 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach podpisanej umowy Beneficjent zobowiązał się do realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świnice Warckie”, która polegać będzie na remoncie i termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich.

Natomiast Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała pomoc w wysokości 115 020,00 zł. z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację projektu pt. „Kronika z dziejów Gminy Wartkowice” poprzez opracowanie i wydanie publikacji promującej zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych projektów!

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl