Logo
Wydrukuj tę stronę
piątek, 04 październik 2019 12:42

Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – obowiązujące od 1 października 2019 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że zostały opracowane zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Niniejsze Zasady… mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 roku. 
W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej chęć rozliczania zamówień na podstawie niniejszych Zasad…, na podstawie oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku braku takiego zgłoszenia, obowiązujące będą dla nich Zasady… w brzmieniu dotychczasowym. Więcej informacji na stronie https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/nowe-zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-obowiazujace-od-1-pazdziernika-2019-r/ .
© 2020 Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego