Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 
Łukasz Czołczyński

Łukasz Czołczyński

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

Zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020 została zamieszczona poniżej:

Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.pdf

W drodze…. do …..reportażu promującego PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 23 listopada br. odwiedził beneficjentów PO Rybactwo i Morze 2014-2020, którzy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą” skorzystali z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację wybranych projektów w swoich przedsiębiorstwach czy też instytucjach.

W przedświątecznym nagraniu promującym PO „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 na terenie województwa Łódzkiego wspólnie z ekipą telewizyjną TVP3 przygotowującą materiały do emisji programu odwiedziliśmy przedsiębiorstwo rybackie – „MAX-RYB” w Pęczniewie. Prowadzący gospodarstwo Pan Tomasz Igiel opowiedział o końcowych odłowach jesiennych ryb hodowanych w swoich stawach przed Świętami Bożego Narodzenia. Przedsiębiorca wskazał również, że inwestycje dokonane przy udziale dofinansowania z EFMR na mocy umowy podpisanej z Samorządem Województwa Łódzkiego tj. zakup nowoczesnego samochodu do przewozu ryb wraz ze specjalistycznymi basenami oraz na zagospodarowanie terenu przedsiębiorstwa wpłynęły na rozwój prowadzonej działalności.

W Pęczniewie dofinasowanie na rozwój przedsiębiorstwa pozyskała również firma „WOJGAST” poprzez zakup innowacyjnego sprzętu w zakresie wyposażenia urządzeń mających szerokie zastosowanie w gastronomii od pieca konwekcyjno-parowego poprzez specjalistyczny samochód do przewozu ryb, łuskarkę do produkcji suchego lodu oraz zamrażarkę szokową, która pozwala na przechowywanie produktów w największej świeżości.

Następny projekt został zrealizowany i zaprezentowany przez PZW Okręg w Sieradzu z siedzibą w Zalewie koło Lutomierska. Przy dofinansowaniu w ramach PO Rybactwo i Morze wybudowana została nowoczesna wylęgarnia z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych i systemu recyrkulacji wody, która prowadzi już produkcję materiału zarybieniowego ryb cennych gatunkowo. Wyprodukowany narybek z tej nowoczesnej wylęgarni zarybia stawy i zbiorniki wodne na terenie naszego województwa a wędkarze zrzeszeni w Kołach Wędkarskich mogą oddawać się swojej pasji.

W Dzierżąznej natomiast na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji można już odpoczywać po zagospodarowaniu terenu wokół stawu, korzystać z elementów edukacyjnych, które promują postawy pro-ekologiczne a także skorzystać z tężni solankowej.

wtorek, 11 sierpień 2020 15:03

Weekend na Wsi - Konkurs Wojewódzki

W dniu 23 lipca 2020 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Pan Andrzej Górczyński podczas konferencji prasowej ogłosił wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne pn. „Weekend na wsi”. Ideą konkursu jest wyłonienie gospodarstw wyróżniających się na tle innych, szczególnie pod kątem kultywowania tradycji na wsi, możliwości spędzenia wolnego czasu jak również degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw przygotowywanych z produktów z własnego gospodarstwa. Aby wziąć udział w konkursie należy do formularza zgłoszeniowego dołączyć m.in. film, który zostanie oceniony przez komisję konkursową.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o łącznej wartości 18 400,00 zł., a na zgłoszenia do konkursu czekamy do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są pod adresem strony internetowej

http://lodzkie.ksow.pl/pl/news/entry/15651-oglaszamy-wojewodzki-konkurs-na-najlepsze-gosp.html

W dniu 02 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy o przyznanie dotacji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Beneficjentami pomocy zostali Gmina Świnice Warckie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach.

Gmina Świnice Warckie otrzymała pomoc w wysokości 167 280,00 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach podpisanej umowy Beneficjent zobowiązał się do realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świnice Warckie”, która polegać będzie na remoncie i termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich.

Natomiast Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała pomoc w wysokości 115 020,00 zł. z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację projektu pt. „Kronika z dziejów Gminy Wartkowice” poprzez opracowanie i wydanie publikacji promującej zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych projektów!

Strona 1 z 2

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl