Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 
Katarzyna Duczmańska

Katarzyna Duczmańska

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 11 sierpnia 2020 roku podjął Uchwałę nr 757/20 w sprawie rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020.

W dniu 3 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego została podpisana umowa na funkcjonowanie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Z Ikrą" w roku 2020 (koszty bieżące i aktywizacja). RLGD „Z Ikrą” reprezentował prezes grupy - Pani Jolanta Pęgowska. Otrzymane środki są przeznaczone na animację lokalnej strategii rozwoju, współpracę pomiędzy członkami  grupy oraz promocję.

20 listopada 2019 roku odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, podczas której m.in. zaprezentowano  film promujący najciekawsze projekty zrealizowane w latach 2017 – 2019, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą”.
W trakcie spotkania, na przykładzie Stowarzyszenia Dolina Karpia, dyrektor tamtejszego biura opowiedziała jak stworzyć ekoturystyczną markę regionu, a przedstawiciel Wydziału PO RYBY w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawił stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD
„Z Ikrą”. Pan Andrzej Górczyński -Członek Zarządu Województwa Łódzkiego podsumował  konferencje i złożył życzenia dalszej owocnej pracy. Uroczystość uświetnił występ chóru Cantabile ze Świnic Warckich. A na koniec uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na poczęstunek, w menu którego znajdowały się potrawy m.in.z ryb wykonane przez lokalnych restauratorów, prezentowane i nagradzane na lokalnych i regionalnych konkursach.
Strona 1 z 20

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl