logo

Menu

Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego

WNIOSKODAWCA
Osoba do kontaktu
INFORMACJA O WYDARZENIU LUB PRZEDSIĘWZIĘCIU
Lista partnerów
limit rozmiaru dla każdego pliku to 100 MB
captcha
Przeładuj


Zasady na jakich przyznawany jest
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego
oraz zgoda na udział
Marszałka Województwa Łódzkiego w Komitecie Honorowym
 

 1. Honorowy Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć.
 2. Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz cyklicznych (szczególnie jubileuszowych) przedsięwzięć, mających wysoki poziom organizacyjny
  i artystyczny, ustaloną renomę.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Honorowy Patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym należy występować każdorazowo.
 4. Honorowy Patronat przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym, międzynarodowym), które wpisują się w zadania samorządu wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji Województwa Łódzkiego i budowaniu jego pozytywnego wizerunku.
 5. Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury nadania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Łódzkiego jest wypełnienie formularza online znajdującego się pod adresem: https://www.lodzkie.pl/patronaty-wniosek-online
 6. Z wnioskiem o Honorowy Patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym występuje zwierzchnik jednostki organizującej przedsięwzięcie.
 7. Wypełniony wniosek (format.doc) należy przesłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie minimum 30 dni przed planowaną imprezą. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 8. Informacja o objęciu Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego zostaje włączona do regulaminu i jest umieszczona we wszystkich informacjach o imprezie (zaproszenia do udziału, informacja prasowa, komunikat końcowy, itp.).
 9. Otrzymanie Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Łódzkiego, zobowiązuje do zamieszczenia na wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących wyżej wymienionej inicjatywy herbu (w niezmienionej formie), który znajduje się do pobrania na stronie: www.lodzkie.pl w zakładce Patronaty Marszałka. Niezbędna jest akceptacja wyżej wymienionych materiałów przez Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej. Z prośbą o akceptację należy się zwrócić drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 10. Przyznanie Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Łódzkiego zobowiązuje organizatora do:
 11. a) przesłania 7 dni przed wydarzeniem objętym Patronatem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o wydarzeniu zawierającej:
  - szczegółowy program wydarzenia,
  - zdjęcie reklamujące wydarzenie lub plakat w formie elektronicznej (min. rozdzielczość 1024x876px).
  Do zdjęcia /plakatu należy dołączyć adnotację o zgodzie na wykorzystanie materiałów i ich publikacje przez Urząd Marszałkowski.
  Przesłane materiały zostaną wykorzystane do upowszechnienia informacji o wydarzeniach objętych Patronatem i ich prezentacji na portalach internetowych administrowanych przez Urząd Marszałkowski.
  b) złożenia sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie powinno być przesłane w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Sprawozdanie powinno mieć formę zwięzłego podsumowania przebiegu imprezy, a także zawierać opis zakresu umieszczania informacji o Honorowym Patronacie w materiałach promocyjnych, reklamowych, informacyjnych oraz o ewentualnym umieszczeniu nośników informacji wizualnej.
 12. W ramach Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Łódzkiego możliwa jest pomoc w organizacji imprezy m.in. w zakresie:
 13.      1. ufundowania pucharów dla zwycięzców 
       2. ufundowania nagród rzeczowych; 
       3. inne formy promocji imprezy.  
  Zakres udzielanej pomocy ustalany jest indywidualnie dla każdego wydarzenia.
 14. Przyjęcie Honorowego Patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 15. Występując o Patronat jednostka organizująca przedsięwzięcie wyraża zgodę i dopuszcza możliwość realizacji działań promocyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podczas danego wydarzenia.
 16. Przyznanie Honorowego Patronatu podejmuje się w oparciu o opinię właściwych departamentów merytorycznych.
 17. Odmowa udzielenia Honorowego Patronatu lub członkostwa w Komitecie Honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 
  

DYREKTOR KANCELARII MARSZAŁKA
      DAWID MAZURKIEWICZ

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl