O programie

PO RYBY 2007-2013 w Województwie Łódzkim

Czwarta oś priorytetowa ma za zadanie poprawę warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz aktywizację ludności zamieszkującej te obszary, a także ma umożliwić realizację wspólnych celów i osiąganie zaplanowanych przez daną społeczność rezultatów.

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania dofinansowania w ramach PO RYBY 2007-2013 jest zawiązanie stowarzyszenia mającego formę partnerstwa trój sektorowego, zwaną Lokalną Grupą Rybacką. W jego skład muszą wejść przedstawiciele sektora rybackiego (firmy działające w tej branży), publicznego (gminy lub inne podmioty publiczne) oraz społecznego (działające na danym terenie zrzeszenia i organizacje). Następnie należy stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. Jest to dokument niezbędny, by móc ubiegać się o wsparcie ze środków UE.

Kolejnym etapem jest zgłoszenie się LGR do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wyłoni najlepsze Lokalne Grupy Rybackie z terenu całego kraju. Z tymi podmiotami zostaną podpisane umowy o realizację LSROR-ów.

Po podpisaniu umów, do LGR będzie można składać wnioski o dofinansowanie operacji. Każdy złożony wniosek zostanie oceniony pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich, a następnie, jeśli uzyska pozytywną ocenę, zostanie przesłany do Samorządu Województwa. W Urzędzie Marszałkowskim, będącym podmiotem wykonującym zadania Samorządu Województwa, przeprowadzona zostanie weryfikacja zgodności z przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego. Po jej pozytywnym zakończeniu nastąpi podpisanie umowy z wnioskodawcą.

Całkowita kwota jaka została przydzielona do wykorzystania w ramach Osi 4 to ok. 313 mln euro, z czego prawie 235 mln to wkład Europejskiego Funduszu Rybackiego. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych.

W województwie łódzkim obsługą PO RYBY 2007-2013 zajmuje się Wydział PO RYBY w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału PO RYBY oraz do odwiedzania strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej przedstawiamy bezpośredni link do zakładki dotyczącej PO RYBY 2007-2013:

www.minrol.gov.pl

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.