Menu

EMPATIA czyli o sztuce chodzenia w cudzych butach

Tak jak podróż zaczyna się od jednego kroku, tak innowacje i sukces zaczynają się od potrzeby i chęci jej zaspokojenia. Wiemy już czego nam lub naszym klientom potrzeba. Bierzemy się więc za projektowanie produktu/usługi. Przygotowujemy brief lub po prostu formułujemy wytyczne oraz ograniczenia dotyczące wykonalności, opłacalności, atrakcyjności, terminów, etc. Czas na zbudowanie zespołu – interdyscyplinarnej grupy, w której znajdą się przedstawiciele wszystkich zainteresowanych grup, w tym koniecznie użytkownicy ostateczni, którzy i tak prędzej czy później zweryfikują zasadność podjętych przez nas działań. Wartością takiego zespołu jest jego potencjał będący sumą doświadczeń wszystkich jego członków.
Czytaj więcej http://dt.lodzkie.pl/empatia-czyli-o-sztuce-chodzenia-w-cudzych-butach

 
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl