Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Leader

Podejście LEADER należy do głównego nurtu działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Definiowane jest jako oddolne partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich. Główną ideą inicjatywy LEADER jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju przez lokalną społeczność wiejską zrzeszoną pod szyldem lokalnej grupy działania oraz realizowanie wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne etc. wykorzystując wiedzę i umiejętności mieszkańców oraz przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
Jednym z podstawowych założeń programu jest wzmocnienie decyzyjności sektora niepublicznego w zakresie sposobów i kierunku wykorzystania środków unijnych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl