Nasze dziedzictwo - Nasze Muzea

„Nasze dziedzictwo – Nasze muzea”. Polsko-ukraińskie warsztaty muzeów regionów partnerskich województwa łódzkiego to projekt realizowany przez Województwo Łódzkie, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu: „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej”.

W dniach 17-18 września 2013 r., w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku na Ukrainie odbyły się dwudniowe warsztaty, w których wzięli udział muzealnicy z województwa łódzkiego oraz obwodu wołyńskiego i winnickiego na Ukrainie. Spotkanie ma w przyszłości zaowocować organizacją wspólnych działań kulturalnych: wystaw, projektów edukacyjnych, wymian twórców i artystów. Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Gubernator Obwodu Wołyńskiego Borys Klimczuk oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr hab. Piotr Majewski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje TVP Oddział w Łodzi.

Inspiracją dla projektu były spotkania muzealników województwa łódzkiego. Dotychczas w województwie łódzkim odbyły się dwie Konferencje Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych Województwa Łódzkiego (13-14 grudnia 2012 r. w Sulejowie oraz 18-19 kwietnia 2013 r. w Radomsku). W spotkaniach tych uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli środowiska muzealników z terenu województwa łódzkiego. Konferencje te pokazały, że istnieje duża potrzeba współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy muzeami regionalnymi, a także chęć realizacji nowych przedsięwzięć.

Należy podkreślić, że projekt jest pierwszym w historii regionów w Polsce i na Ukrainie wydarzeniem dedykowanym muzealnikom. Adresatem projektu jest środowisko, które na co dzień wspiera budowanie tożsamości kulturowej i historycznej obu krajów. Otwarcie się muzeów na dialog i porozumienie może być istotnym krokiem w kierunku eliminowania uprzedzeń i stereotypów dotyczących społeczności ukraińskiej, promowania wspólnego dziedzictwa i zapobiegania tzw. dyskryminacji historycznej.

Warsztaty w Łucku są tzw. „The Kickoff Meeting” – czyli pierwszym spotkaniem służącym prezentacji muzeów i nawiązaniu oficjalnych kontaktów. Z województwa łódzkiego udział w projekcie biorą: Muzeum w Łowiczu, Muzeum Miasta Zgierza, Muzeum Regionalnego w Radomsku i Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Do poprowadzenia warsztatów zaproszono wybitnych specjalistów, rekomendowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: Piotra Górajca - kierownika Działu Edukacji w Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz Jarosława Giemzę – kierownika Działu Sztuki Cerkiewnej w Muzeum Zamku w Łańcucie. Tematyka spotkania to m.in.: realizacja projektów międzynarodowych, wymiana dobrych praktyk w organizacji wystaw i edukacja muzealna. W programie znalazły się także prezentacje dotyczące poszczególnych placówek z Polski i Ukrainy. Ponadto muzealnicy spoza Łucka mieli okazję obejrzeć najciekawsze kolekcje z Muzeum Krajoznawczego Muzeum Ikony Wołyńskiej oraz zbiory zgromadzone na Zamku w Łucku; a także otwarte w 2012 roku Muzeum Wiaczesława Lipińskiego w Zaturcach.

Zakłada się kontynuację współpracy z muzealnikami z Ukrainy w ramach organizowanych cyklicznie Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych Województwa Łódzkiego, a także innych działań realizowanych przez muzea regionalne województwa łódzkiego.

Uczestnicy projektu:

Muzea województwa łódzkiego:
Muzeum w Łowiczu www.muzeumlowicz.pl
Muzeum Miasta Zgierza www.muzeumzgierz.pl
Muzeum Regionalne w Radomsku muzeum.radomsko.pl
Muzeum Ziemi Wieluńskiej www.muzeum.wielun.pl

Muzea obwodu wołyńskiego (Ukraina): volyn-museum.at.ua
Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze
Muzeum Sztuki w Łucku
Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku
Maniewickie Muzeum Krajoznawcze

Muzea obwodu winnickiego (Ukraina):
Winnickie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze
Tulczyńskie Muzeum Krajoznawcze
Muzeum Historii Timaniewki, Muzeum Suworowa
Muzeum Historii m. Bara
Oratewskie Muzeum Krajoznawcze
Winnickie Obwodowe Muzeum Sztuki

O projekcie na Ukrainie:
www.volyn-kray-mus.at.ua

www.facebook.com