Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 13 listopada 2017

Animator Kultury

„Animator kultury” – projekt systemowy zrealizowany przez Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia 
i kompetencji, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 
Projekt skierowany był do nauczycieli, kadry administracyjnej szkół i ich organów prowadzących, pracowników domów kultury, świetlic szkolnych i bibliotek głównie z terenów wiejskich województwa łódzkiego. 
 
Strategicznym celem projektu było zapewnienie uczestnikom możliwości zdobycia nowych umiejętności zawodowych w zakresie inicjowania i organizowania inicjatyw kulturalno-edukacyjnych, a w rezultacie – poprzez ich działalność w społecznościach lokalnych – wzmocnienie w tych społecznościach poczucia przynależności i więzi, pobudzenie ich 
do działania na rzecz własnego regionu.
 
Projekt „Animator kultury” odpowiadał na niszę w ofercie szkoleń z zakresu szeroko rozumianej animacji kultury. Pozwolił na zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 
i wyrównanie dysproporcji w nauczaniu zauważalne pomiędzy obszarami wiejskimi 
a miejskimi, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej. Tam, gdzie uczniowie mają mniejsze szanse na wizytę w kinie, czy teatrze, animatorzy prowadzić będą zajęcia kulturalno-oświatowe i zdobywać fundusze na inicjatywy kulturalne. 
 
W ramach projektu „Animator kultury” odbyły się trzy edycje kursu doskonalącego:
grudzień 2011 r. – wrzesień 2012 r. I i II edycja dla 60. uczestników projektu
wrzesień 2012 r. – grudzień 2012 r. III edycja dla 30. uczestników projektu
Uczestnicy na zakończenie każdej z edycji kursu napisali w sumie 90 prac zaliczeniowych.
 
Zajęcia w ramach III edycji kursu prowadziło ponad 40. wykładowców i trenerów o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym. Byli to wykładowcy akademiccy, jak i artyści: muzycy, tancerze, czy dyrygenci, a także znawcy malarstwa, literatury, autorzy wielu ciekawych publikacji oraz projektów kulturalnych. 
 
Uczestnicy kursu korzystając z wiedzy i doświadczenia wykładowców i trenerów kursu poznali szeroką gamę zagadnień współczesnej kultury, m.in. z zakresu filmu, teatru, muzyki, literatury, tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Poznali metody pracy animatora, aktywizujące metody pracy z grupą, uczyli się inicjować i organizować działania kulturalne, jak również pozyskiwać fundusze na te działania. 
 
W ramach III edycji kursu odbywały się również warsztaty oraz zajęcia studyjne prowadzone przez doświadczonych praktyków w łódzkich instytucjach kultury – Filharmonii Łódzkiej, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Łódzkim Domu Kultury, Teatrze Nowym oraz Fundacji Filmowej SE-MA-FOR. 
Odbyły się również zajęcia praktyczne polegające na obejrzeniu sztuki teatralnej w Teatrze Nowym oraz udziale w spektaklu "Otello" transmisji live HD z Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
 
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Departament Kultury i Edukacji,
tel. +48 42 291 98 20
 

Pobierz załącznik: