Dotacje 2018

OCHRONA ZABYTKÓW 2018


Sprawozdanie z realizacji dotowanych zadań 2018
W związku ze zbliżającymi się terminami realizacji dotowanych z budżetu województwa łódzkiego zadań, poniżej przedstawiamy prezentację na temat rozliczania dotacji przyznanych w 2018 r.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego oraz na indywidulane konsultacje w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji (p. XIII, al. Piłsudskiego 8 w Łodzi) po uprzednim telefonicznym ustaleniu dogodnego terminu.

Prezentacja na temat Sprawozdania końcowego
Do pobrania:
- dla beneficjentów dotacji przyznanej w wysokości niższej niż wnioskowana: wzór sprawozdania
- dla beneficjentów dotacji przyznanej w wysokości oczekiwanej na etapie składania wniosku: wzór sprawozdania

Informacji w zakresie rozliczenia dotacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Umowa o udzielenie dotacji

Aktualnie w Departamencie Kultury i Edukacji trwa procedura opracowywania i podpisywania umów z Beneficjentami. O terminie podpisania umowy każdy Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie. Poniżej zamieszczamy projekt umowy wraz z załącznikami.
 
1. wzór umowy o udzielenie dotacji
2. załącznik 4 - harmonogram
3. załącznik 5 - tablica informacyjna (.docx)
    załącznik 5 - tablica informacyjna (.pdf)
4. załącznik 6 - oświadczenie o zgodności danych
5. załącznik 7 - sprawozdanie z realizacji zadania
6. załącznik 8 - opis dokumentu księgowego
                 
Do pobrania: Logotypy Województwa Łódzkiego
Kontakt:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Dotacje na prace przy zabytkach przyznane
Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr LII/654/18 z dnia 29 maja 2018 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2018 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy formularze, które należy pobrać i wypełnić w przypadku udzielenia dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana i podjęcia się realizacji dofinansowanego zadania:
Zaktualizowany harmonogram realizacji prac lub robót budowlanych

Zaktualizowany kosztorys prac lub robót budowlanych

 
Druki należy dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o udzielonej dotacji, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 
Do pobrania dokumenty pomocnicze:
Instrukcja wypełniania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu
Wyciąg z Regulaminu przyznawania dotacji
 
Kontakt:
- w zakresie merytorycznym: Anna Wasilewska, tel. 42 291 98 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Spotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania

W dniu 06.02.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i udział.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania. Znajdziecie w niej Państwo m.in. cenne wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o dotację oraz sposobu, miejsca i terminu składania wniosków.

Do pobrania:
Prezentacja ze spotkania

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Nabór wniosków: 16.01.2018 – 28.02.2018
Budżet: 5 000 000 zł
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 80 tys. złotych.
Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.
 
6 lutego 2018 roku o godz.12.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8. W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione: zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej i przesłać go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 31 stycznia br. 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI
Do pobrania:
Data publikacji: 16.01.2018 r.
 
Uchwała Nr XXXI/629/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Uwaga: W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego zmieniającej nazwę Urzędu na „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”, w dokumentacji konkursowej pod pojęciem Urząd Marszałkowski w Łodzi należy rozumieć nazwę „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”.
 
Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Agnieszka Chmielewska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w 2018 roku rekordowej kwoty, 5 milionów złotych, na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego!
Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Aktualnie trwają prace nad ogłoszeniem konkursu. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w II połowie stycznia - zakończenie naboru - do końca lutego.
Priorytetowo będą dofinansowywane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – możliwe będzie dofinansowanie nawet do 100% całej inwestycji. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 000 złotych.
Dodatkowo zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych, które przybliży nie tylko samą procedurę, ale także pozwoli na zapoznanie się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..



OCHRONA ZABYTKÓW 2017
OCHRONA ZABYTKÓW 2016
OCHRONA ZABYTKÓW 2015
OCHRONA ZABYTKÓW 2014

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.