Dotacje 2015

OCHRONA ZABYTKÓW 2015

Prezentacja ze spotkania na temat Sprawozdania końcowego z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (05.11.2015)

Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu informacyjnym, Departament Kultury i Edukacji przedstawia prezentację na temat rozliczania dotacji przyznanych w 2015 r. z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Wzór sprawozdania dostępny jest poniżej, na niniejszej stronie.

Do pobrania:
Prezentacja na temat Sprawozdania końcowego

 Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie merytorycznym: Monika Gering, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Przejdź do I Naboru (04.03.2015 – 02.04.2015)

Umowa o udzielenie dotacji
Aktualnie w Departamencie Kultury i Edukacji trwa procedura opracowywania i podpisywania umów z Beneficjentami. O terminie podpisania umowy każdy Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie. Poniżej zamieszczamy projekt umowy wraz z zalącznikami.Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XIV/158/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkie.

Serdecznie gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy formularze, które należy pobrać i wypełnić w przypadku udzielenia dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana i podjęcia się realizacji dofinansowanego zadania:
Zaktualizowany harmonogram realizacji prac lub robót budowlanych
Zaktualizowany kosztorys prac lub robót budowlanych
 
Druki należy dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o udzielonej dotacji, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 
Do pobrania dokumenty pomocnicze:
Instrukcja wypełniania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu
Wyciąg z Regulaminu przyznawania dotacji
 
Kontakt:
- w zakresie merytorycznym: Monika Gering, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


UWAGA ! II Nabór wniosków: 06.07.2015 - 04.08.2015
Budżet: 500.000,00 zł

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 80 tys. złotych.

Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.


Do pobrania:
1. Ogłoszenie o konkursie (II Nabór)
2. Regulamin konkursu
3. Wzór wniosku (.doc)
4. Wzór wniosku (.rtf)
5. Regulamin pracy Komisji
6. Karta oceny formalnej
7. Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 03.07.2015 r.

Uchwała Nr XXXI/629/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Uwaga: W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego zmieniająca nazwę Urzędu na „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”, w dokumentacji konkursowej pod pojęciem Urząd Marszałkowski w Łodzi należy rozumieć nazwę „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”.


OCHRONA ZABYTKÓW 2018
OCHRONA ZABYTKÓW 2017
OCHRONA ZABYTKÓW 2016
OCHRONA ZABYTKÓW 2014