logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zmiana terminu rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę 372/20 zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku oraz powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie.

Podjęta uchwała wydłuża termin rozstrzygnięcia konkursu do 30 czerwca br. Wraz ze zmianą terminu rozstrzygnięcia, zmniejszona została pula środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w konkursie do kwoty 70 000 zł. Zmiany te wynikają z dwóch powodów: część zadań, których realizacja została zaplanowana już na maj, czerwiec nie będzie możliwa do realizacji; drugim powodem jest konieczności przygotowania się na finansowanie działań zmniejszających negatywne skutki epidemii, które dla życia kulturalnego będą na pewno mocno odczuwalne.  

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl