logo

Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
 1. organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 2. prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 3. popularyzację wiedzy na temat życia i działalności Św. Jana Pawła II z okazji Roku Papieskiego 2020;
 4. zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w jej setną rocznicę.

Data publikacji: 23 grudnia 2019 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
 • - wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 • - suma środków do rozdysponowania w konkursie - 600 000 zł
 • - maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
 • - wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • - do kiedy trwa nabór ofert - do 31 stycznia 2020 r. do godziny 16.00
 • - do 05 lutego 2020 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • - kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 30 kwietnia 2020 r.
 • - od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2020 r. (do 31 grudnia 2020 r.)
 • - w przypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny
 •  
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
 • - można złożyć tylko jedną ofertę
 • - w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • - w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • - w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl