logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

UWAGA! KONKURS NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW - II EDYCJA

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 634/20 z dnia 9 lipca 2020 roku ogłasza DRUGI konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa do 29 lipca br. Pula środków: 1 075 000 zł. 

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 100 tys. złotych.

Dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego, wprowadzającej Regulamin przyznawania dotacji. To m.in.:

- prace projektowe i badawcze przed rozpoczęciem prac,
- faktyczne czynności konserwatorskie, restauratorskie, budowlane przy zabytku (modernizacyjne, zabezpieczające, instalacyjne etc.),
- nakłady materiałowe i związane z nimi nakłady montażowe.

Zapraszamy do udziału w DRUGIM NABORZE!

Szczegóły na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl