logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW W 2020 ROKU

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XIX/288/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

W dotychczasowych 12 edycjach konkursu przyznano 549 dotacji na łączną kwotę ponad 29 milionów złotych. Wśród obiektów, w których odnowieniu uczestniczyło Województwo Łódzkie poprzez udzielone dotacje można wymienić Kościół Farny św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum – Zamek w Oporowie, Zamek w Drzewicy, Parowozownię w Skierniewicach, Młyn w Ldzaniu-Talarze, Ruiny Zamku w Bolesławcu, zespół klasztorny O. O. Filipinów w miejscowości Studzianna czy Archikolegiatę NMP Królowej w Tumie.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie.
Beneficjentom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu dostępne są na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl