logo

Menu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW W 2019 ROKU

Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr  IX/150/19 z dnia 25 czerwca  2019 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

W dotychczasowych 11 edycjach konkursu przyznano 484 dotacji na łączną kwotę ponad 25 milionów złotych. Wśród obiektów, w których odnowieniu uczestniczyło Województwo Łódzkie poprzez udzielone dotacje można wymienić Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie,  Kościół Farny św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim, Parowozownię w Skierniewicach, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Młyn w Ldzaniu-Talarze, Katedrę Łódzką czy Archikolegiatę w Tumie.
Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie.
Beneficjentom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu dostępne są na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl