logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury w ramach BOWŁ

W dniu 11 sierpnia 2020 r. uchwałą nr 767/20 Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku - w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020. 

Podmioty, które otrzymały dotację oraz wysokość samej dotacji są wymienione w załączniku nr 1 do uchwały 767/20 (uchwała do pobrania poniżej). Dotacje zostaną przekazane beneficjentom na podstawie umowy, która zostanie przygotowana przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji. Gdy umowa zostanie przygotowana, reprezentanci zwycięskich podmiotów zostaną zaproszeni do jej podpisania. 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl