ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO KONKURSU NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW W 2020 ROKU

środa, 16 wrzesień 2020 14:02

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XX/305/20 z dnia 15 września 2020 r. rozstrzygnął drugi konkurs i udzielił w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Wśród obiektów, w których odnowieniu uczestniczyło Województwo Łódzkie poprzez udzielone dotacje można wymienić: Klasztor oo. Reformatów w BrzezinachParafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce, Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, Politechnikę Łódzką czy most na rzece Pilicy w Spale.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie.
Beneficjentom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu dostępne są na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.