logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ BDO DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.!

ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO KONKURSU NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW W 2020 ROKU

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XX/305/20 z dnia 15 września 2020 r. rozstrzygnął drugi konkurs i udzielił w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Wśród obiektów, w których odnowieniu uczestniczyło Województwo Łódzkie poprzez udzielone dotacje można wymienić: Klasztor oo. Reformatów w BrzezinachParafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce, Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie, Politechnikę Łódzką czy most na rzece Pilicy w Spale.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie.
Beneficjentom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu dostępne są na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl