facebook

logo

Menu

Rok Reymonta: nabór wniosków - współorganizacja projektów kulturalnych.

Łódzki Dom Kultury ogłosił nabór dotyczący współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego. Tym razem konkurs jest związany z obchodami Roku Reymontowskiego w województwie łódzkim, bowiem w tym roku przypada 150. rocznica urodzin Władysława Stanisława Reymonta, którego życie i twórczość były silnie związane z naszym regionem.
Ogłoszenie skierowane jest do samorządowych instytucji kultury z terenu województwa łódzkiego i dotyczy realizacji zadań związanych z profesjonalizacją działalności instytucji kultury w województwie łódzkim, w tym z: unowocześnianiem oferty programowej, efektywnym wykorzystaniem zasobów instytucji i powiązaniem działalności instytucji z potrzebami lokalnej społeczności. Do naboru mogą przystąpić wyłącznie samorządowe instytucje kultury posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego, z wyłączeniem Łodzi, takie jak domy i ośrodki kultury, muzea i biblioteki.
Na współorganizację projektów kulturalnych z samorządowymi instytucjami kultury z województwa łódzkiego w 2017 r. Łódzki Dom Kultury przeznaczył środki finansowe w wysokości 50.000 zł.
Termin nadsyłania wniosków na konkurs upływa z dniem 31 maja 2017 r., do godz. 16.00.
Szczegółowe informacje: Współorganizacja Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2017

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl