facebook

logo

Menu

Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2017

W niedzielę, 15 października 2017 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbędzie się przegląd kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Drzewica pod tytułem „Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2017”. Celem Rewii Sztuki Ludowej jest przede wszystkim promowanie regionalnego i lokalnego dorobku kultury województwa łódzkiego, w tym ziemi drzewickiej, podniesienie rangi sztuki ludowej oraz integracja społeczności lokalnej. Impreza ma charakter konkursu adresowanego do kół gospodyń wiejskich, działających na terenie gminy Drzewica. Każda grupa, która zgłosiła swój udział, zaprezentuje wytwory rękodzieła ludowego oraz występ artystyczny składający się z krótkiej scenki z życia dawnej wsi i tradycyjnych pieśni ludowych. Ponadto podda pod ocenę jury przygotowaną przez siebie tradycyjną potrawę lokalną. W komisji konkursowej zasiądą między innymi przedstawiciele instytucji, które sprawują patronat merytoryczny nad wydarzeniem – Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego - Oddział w Łodzi, Łódzkiego Domu Kultury, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum Regionalnego w Opocznie. Przegląd otworzy występ zespołów Drzewiczanie oraz Mali Drzewiczanie. Na scenie Regionalnego Centrum Kultury w ramach wydarzenia wystąpią również zaprzyjaźnione zespoły ludowe z regionu. Początek Rewii zaplanowano na godzinę 14.00. Patronat honorowy objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg, Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz. Opiekę medialną zapewniają: TVP Łódź, Radio Plus Radom, Radio FAMA Tomaszów Mazowiecki, Ogólnopolski kwartalnik „mojaWieś”, Dziennik Łódzki, Radomski Gość Niedzielny oraz Tygodnik Opoczyński. Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2017 realizowana jest w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl