logo

Menu

Publikacja „Łowicki Folklor Muzyczny" spuścizna życia Mariana Moskwy.

W czwartek 6 grudnia w Muzeum w Łowiczu odbędzie się prezentacja książki Mariana Moskwy „Łowicki folklor muzyczny. Antologia pieśni i melodii instrumentalnych”.
„Łowicki folklor muzyczny” jest najobszerniejszą z dotychczas opublikowanych antologii  obejmujących repertuar tego regionu. Folklor muzyczny regionu łowickiego istnieje jeszcze w obiegu ustno-pamięciowym, zwłaszcza w praktyce zespołów folklorystycznych i grup śpiewaczych. Należy jednak przypuszczać, że wraz z kolejnymi dekadami repertuar będzie coraz węższy, folklor będzie znakiem tożsamości, a nie dynamiczną rzeczywistością, obfitującą w twórczą różnorodność. Temu upraszczaniu i ubożeniu tradycji próbuje zaradzić niniejsze wydawnictwo, ogarniające duży przekrój repertuaru tradycyjnego. Z pewnością zbiór Mariana Moskwy będzie służył przyszłym pokoleniom Łowiczan, stanowiąc świadectwo wielobarwności folkloru muzycznego tego regionu i bogate źródło inspiracji.
P. Marian Moskwa (1936 – 2012) znał osobiście wielu ludowych instrumentalistów, śpiewaczek i śpiewaków i okoliczne kapele. Grając na weselach i wiejskich zabawach bezpośrednio uczestniczył w tradycyjnej kulturze wsi łowickiej. Jego rozeznanie w folklorze regionu ma charakter autentyczny. Autor przez całe życie zbierał zapisy nutowe i słowne pieśni, przyśpiewek i obrzędów.
Publikacja obejmuje 408 stron, ogółem prezentowany zbiór zawiera 332 pozycje, w tym 248 pieśni (z czego największą grupę stanowią pieśni o miłości oraz pieśni i przyśpiewki weselne), 80 melodii instrumentalnych i 5 tańców-zabaw. Repertuar ten został podany przez 56 informatorów (38 śpiewaków, 18 instrumentalistów), urodzonych w latach 1893–1952. Do najstarszych należy czterech informatorów urodzonych w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. Spośród śpiewaków najwięcej repertuaru podali: Franciszek Wołowiec z Łowicza (78 pieśni), Marianna Stefańska ze Stachlewa (25 pieśni), Marianna Sut z Łowicza (12 pieśni), Ewa Wołowiec z Łowicza (11 pieśni), Stanisław Madanowski z Boczków Chełmońskich (10 pieśni), Janina Kośka z Sielc (9 pieśni), Anastazja Moskwa z Sielc (9 pieśni). Natomiast spośród instrumentalistów: Stefan Winnicki z Łowicza (15 melodii instrumentalnych i 1 pieśń) i Jan Pelski z Łowicza (14 melodii instrumentalnych i 2 pieśni).
Pomysłodawcą wydania publikacji jest Maciej Malangiewicz - Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury. Opracowaniem materiałów do książki zajęła się Rada Redakcyjna w składzie: prof. dr hab. Piotr Dahlig (Instytut Muzykologii UW) – redaktor naczelny, dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), dr Ewa Sławińska-Dahlig (Łódzki Dom Kultury). Za  konsultację gwaroznawczą odpowiadała dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Wydział Filologiczny UŁ, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii), edycję nut Jerzy Piechnat, edycję tekstu Anna Dębska-Frankowska, korektę Elżbieta Januszko. Recenzencję wydawnictwa przygotował dr hab. Tomasz Nowak (Instytut Muzykologii UW, Zakład Etnomuzykologii). Zaproszenie do realizacji albumu przyjął łowicki grafik, kolekcjoner i regionalista Jacek Rutkowski, który odpowiadał za opracowanie graficzne. Wspólnie z Maciejem Malangiewiczem zajmował się też wyborem archiwaliów (200 pozycji), pozyskanych w wyniku apelu do rodzin i znajomych osób, które przez pięć dekad przekazywały Panu Moskwie zapisy nutowe i słowne bogactwo muzyczne Ziemi Łowickiej. Wydawcą albumu jest Łódzki Dom Kultury i Łowicki Ośrodek Kultury.

Spotkania promocyjne:

  • 6 XII 2018, godz. 17.00, Muzeum w Łowiczu - Łowicz, Stary Rynek 5/7,
  • 13 XII 2018, godz. 13:30, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego - Warszawa, Krakowskie Przedmieście 32.
Projekt otrzymał dofinansowanie 80 tys. złotych w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2018. Mieszkańcy regionu oddali na niego ponad 4,5 tys. głosów.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl