logo

Menu

Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:

1.   „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”;
2.   „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”;
3.   „Promocja czytelnictwa i bibliotek”
4.   „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
- wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
- można złożyć tylko jedną ofertę
- zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
- suma środków do rozdysponowania w konkursie - 463 150,00zł
- maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.   268 000 zł dla zadania 1. – „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”,
2.   120 000 zł dla zadania 2. – „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”,
3.   59 000 zł dla zadania 3. – „Promocja czytelnictwa i bibliotek”,
4.   16 150 zł dla zadania 4. – „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”
- w ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
- do kiedy trwa nabór ofert - do 14 lutego 2018 r.
- do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
- do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć zgodę właściciela terenu na organizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia
- od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl