logo

Menu

Otwarcie wystawy "Wielka Wojna" w Muzeum Sztuki w Łodzi

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret wielokrotny, ok. 1917, Muzeum Sztuki w Łodzi Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret wielokrotny, ok. 1917, Muzeum Sztuki w Łodzi
W najbliższy piątek (23.11) o godz. 18.00 w Muzeum Sztuki w Łodzi odbędzie się otwarcie wystawy „Wielka Wojna”.
Wystawa „Wielka Wojna” podejmuje temat zależności między sztuką nowoczesną a doświadczeniem wojny pokazanych z różnych perspektyw, uwypuklając przy tym różnice między pamięcią tego wydarzenia w sztuce Europy Zachodniej a Środkowo-Wschodniej. W sztuce zachodnioeuropejskiej artyści skupili się bowiem na obrazie wojny jako katastrofy, w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, dominował zaś obraz wojny widziany z perspektywy jej skutków – odzyskanych państwowości lub zainicjowanych rewolucji. Wystawa jest zaproszeniem do namysłu nad tą różnicą i jej efektami w kształtowaniu kultury.
Wielka Wojna – której długofalowe rezultaty nie tylko oznaczały koniec belle époque, ale też przesądziły o globalnych zmianach politycznych, społecznych i kulturalnych widocznych do dziś – zostaje ukazana w ramach ekspozycji jako wyjątkowe zjawisko kulturowe. Zjawisko o charakterze międzynarodowym, przewartościowującym wszystkie dziedziny życia ludzkiego, będące doświadczeniem pokoleniowym i mającym kluczowe znaczenie na drodze twórczej wielu artystów. Wystawa  przedstawia różne manifestacje Wielkiej Wojny w sztuce światowej, gromadząc prace wskazujące na szczególny charakter tego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości.
Bezpłatne piątki w Muzeum
Piątkowe otwarcie wystawy "Wielka Wojna" będzie okazją do zainaugurowania zmiany. Od tego dnia Muzeum można odwiedzać bezpłatnie właśnie w piątki, a nie - jak dotychczas - we czwartki. Zapraszamy zatem w piątki do korzystania z wolnego wstępu i do bezpłatnego oglądania wystaw Muzeum Sztuki w Łodzi we wszystkich trzech oddziałach.
Wystawę dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.
Kuratorzy: Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska
termin: 23 listopada 2018 – 17 marca 2019
Miejsce: ms2, Ogrodowa 19

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl