logo

Menu

Nagroda im. prof Aleksandra Gieysztora XX edycja

W imieniu Kapituły XX edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora serdecznie zapraszam do rekomendowania kandydatów do konkursu. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Co roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda nagradza trud oraz zaangażowanie osób i instytucji działających na tym polu. 
Nagrodę przyznaje się za:
1. szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
2. całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w następujących dziedzinach:
  • działalność muzealna,
  • działalność archiwalna,
  • działalność konserwatorska,
  • utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
  • przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego,
  • indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie i ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego,
  • upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

Zgłoszeń kandydatów do otrzymania Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury bądź też, z ich rekomendacją, osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 października 2018 r.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Formularz zgłaszania kandydatów

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl