Nabór do Programów Ministra w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok.

czwartek, 05 listopad 2020 13:08

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór do Programów Ministra w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok.

Wnioski można składać do 30 listopada.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

W naborze na 2021 rok utrzymano ułatwienia dla wnioskodawców i beneficjentów związane z realizacją zadań w okresie pandemii:

- ograniczenie wymagań odnośnie wkładu własnego wnioskodawców,

- utrzymanie większej elastyczności w określaniu kosztów kwalifikowanych,

- rozszerzenie części programów o możliwość realizacji działań i samodzielnych zadań on-line,

- możliwość wprowadzenia przez Ministra uproszczonych procedur dotyczących realizacji zadań jeśli sytuacja epidemiologiczna będzie to uzasadniać.

Ponadto zakres realizowany dotychczas w programie Teatr i taniec począwszy od roku 2021 będzie realizowany w ramach dwóch osobnych programów tzn. -  programu Teatr i programu Taniec.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich programów dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021.