logo

Menu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program „Moniuszko 2019 – Promesa”

Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty. Ideą przewodnią programu Moniuszko 2019 - Promesa jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku.

Wnioski do Programu mogą składać:

  • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • uczelnie artystyczne;
  • publiczne szkoły artystyczne;
  • niepubliczne szkoły artystyczne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Kwalifikujące się do dofinansowania zadania:

1.   Zadania artystyczne (w których muzyka Stanisława Moniuszki stanowi wiodący lub inspirujący element koncepcji programowej i umiejscowiona jest w kontekście najwybitniejszych dzieł światowych i polskich) – kwota dofinansowania od 10 000 do 300 000 zł.

2.   Zadania o profilu edukacyjnym, popularyzatorskim i naukowym (poświęconych postaci i twórczości Stanisława Moniuszki przedstawiane w kontekście muzyki, kultury i historii XIX) – kwota dofinansowania od 10 000 do 150 000 zł.

3.   Kompleksowe zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych w zadaniu 1 i 2 – kwota dofinansowania od 10 000 do 300 000 zł.

Z programu wyłączone są zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów  objętych  finansowaniem  ze  środków  budżetu  państwa  realizowanych  przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.

Maksymalny % poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 80%.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku.

Szczegóły dot. Programu są dostępne na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/moniuszko.php

W związku z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem 200. rocznicy urodzin kompozytora Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Województwo Łódzkie – Departament Kultury i Edukacji jest jednym z regionalnych koordynatorów obchodów. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej lodzkie.pl/kultura, gdzie w zakładce Rok Moniuszki (w przygotowaniu) na bieżąco będziemy informować o wydarzeniach związanych z Rokiem planowanych w regionie i całym kraju.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl