logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Konkurs na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej – edycja 2020.

Łódzki Dom Kultury uruchomił drugą edycję konkursu na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, organizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Pula do rozdysponowania to 70 tysięcy złotych!

Jeśli masz pomysł na interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży z naszego województwa, koniecznie weź udział w konkursie!

Ważne informacje:

- Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego.

- Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do konkursu projektu mogą być realizowane zarówno w fizycznej przestrzeni publicznej (offline), jak i w internecie (online).

- Do udziału w konkursie mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie łódzkim, które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy pomiędzy sektorami oświaty, kultury, NGO.

- Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane ze środków Organizatora w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie.

- Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 autorski projekt konkursowy.

- W konkursie mogą brać udział osoby, które dostały dofinansowanie w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie w roku 2019.

- Niedopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie projektu, który uzyskał już dofinansowanie z innych źródeł.

- Uczestnicy mogą składać projekty, których wartość nie przekroczy 10 000 zł brutto.

- Budżet konkursu realizowanego przez Organizatora w roku 2020 wynosi 70 000 zł brutto.

- Termin realizacji zwycięskich projektów: 13 lipca - 16 października 2020 r.

Uwaga: Termin przyjmowania zgłoszeń na konkurs upływa 26 czerwca 2020 r. o godz. 12.00.

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: bmklodzkie.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz środków Samorządu Województwa Łódzkiego. 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl