facebook

logo

Menu

Konkurs na dotację na prace przy zabytkach w 2017 r. rozstrzygnięty!

Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr  XXXVII/472/17 z dnia 28 kwietnia  2017 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkie. W 2017 r. Województwo Łódzkie przeznaczyło na ten cel 1 327 500 zł.  Poniżej zamieszczone zostały wykazy udzielonych i nieudzielonych dotacji.
 
Do pobrania:
Wykaz udzielonych dotacji 
Wykaz nieudzielonych dotacji
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl