facebook

logo

Menu

Imieniny Marszałka - Jubileusz 100-lecia Biblioteki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W 2017 roku przypada 150-ta rocznica urodzin Marszałka Piłsudskiego, z tego powodu bieżący rok został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna obchodzi jubileusz 100-lecia swego założenia. Dlatego też postanowiono połączyć obchody jubileuszu biblioteki oraz obchody roku jej znamienitego patrona. Z tej okazji w dniach 16 - 17 marca odbędą się Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego. W czwartek o godz. 11.00 rozpocznie się seminarium „Józef Piłsudski – twórca i obywatel niepodległej Rzeczpospolitej”. Tego samego dnia o godz. 18.00 będzie okazja do obejrzenia monodramu Ewy Dałkowskiej opartego na wspomnieniach Kazimiery Iłłakowiczównej „Byłam sekretarzem Marszałka Piłsudskiego”.
Obchody jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi potrwają do grudnia, kiedy to przypada rocznica urodzin Piłsudskiego, i będą okazją do zaprezentowania dorobku instytucji w zakresie popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz postaw patriotycznych, rozwijania potrzeb czytelniczych, upowszechniania nauki i kultury wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz kraju. Uwypuklone zostaną najważniejsze fakty z dziejów Biblioteki oraz znaczenie działalności prowadzonej na rzecz bibliotek publicznych województwa łódzkiego. Obchody jubileuszu Biblioteki będą ponadto połączone z popularyzacją postaci Józefa Piłsudskiego. Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej instytucji.
W październiku 1917 r. z inicjatywy inteligencji łódzkiej nastąpiło uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej w Łodzi. W maju 1935 roku, po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przemysłowcy łódzcy skupieni w Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim podjęli  inicjatywę budowy Biblioteki – Pomnika jako wyrazu uczczenia pamięci Marszałka. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Biblioteki przy ul. Gdańskiej 102, z udziałem Eugeniusza Kwiatkowskiego – wicepremiera i ministra skarbu odbyło się 14 maja 1938 roku.

Obchody Jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi objęte są Patronatem Honorowym Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i  Patronatem Honorowym Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl