logo

Menu

III otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 8 zadań:
 1. „Rawska Korona Spotkań z Kulturą –  bogactwo województwa łódzkiego”,
 2. „Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską gwiazdą”,
 3. „Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”,
 4. „Łęczyckie spotkania teatralne”,
 5. „WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945r.”,
 6. „Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu”,
 7. „Taniec łączy pokolenia”,
 8. „Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa”.
Data publikacji: 07 lutego 2019 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
 • - wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 • - można złożyć tylko jedną ofertę
 • - zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
 • - suma środków do rozdysponowania w konkursie – 812 750,00zł
 • - maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
 1. 345 100 zł dla zadania I.1. – „Rawska Korona Spotkań z Kulturą –  bogactwo województwa łódzkiego”,
 2. 165 500 zł dla zadania I.2. – „Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską gwiazdą”,
 3. 18 500 zł dla zadania I.3. – „Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”,
 4. 51 000 zł dla zadania I.4. – „Łęczyckie spotkania teatralne”,
 5. 11 000 zł dla zadania I.5. – „WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945r.”,
 6. 24 850 zł dla zadania I.6. – „Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu”,
 7. 125 700 zł dla zadania I.7. – „Taniec łączy pokolenia”,
 8. 71 100 zł dla zadania I.8. – „Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa”.
 • - w ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie może być wykazywany).
 • - do kiedy trwa nabór ofert - do 28 lutego 2019 r. do godz. 16.00
 • - do 05 marca 2019 r. należy złożyć w urzędzie podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • - od kiedy można realizować zadania - od 01 czerwca 2019 r. (do 31 grudnia 2019 r.)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl