logo

Menu

Drugi otwarty konkurs ofert z zakresu zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:

1.   „Splątani miłością do muzyki”,
2.    „Folk – Festiwal”,
3.   „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4.    „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie – 463 150,00zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.   240 649,75 zł dla zadania 1 – „Splątani miłością do muzyki”,
2.   147 930 zł dla zadania 2 – „Folk – Festiwal”,
3.   59 500 zł dla zadania 3 – „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4.   110 000 zł dla zadania 4 – „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.
-      w ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 14 lutego 2018 r.
-      do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl