Aktualności Kultura

czwartek, 29 kwietnia 2021
W dniu 28 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 406/21 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu: pkt V oferty „Kalkulacja…
środa, 28 kwietnia 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił po raz pierwszy nabór do programu obejmującego obiekty małej architektury zabytkowej. Są to m.in. niewielkie obiekty kultu religijnego takie jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, a także pomniki, posągi, wodotryski, kolumny i inne obiekty architektury ogrodowej. Łączna pula środków w pierwszym konkursie to 250.000 zł. Zgłoszenie może…
piątek, 23 kwietnia 2021
W dniu 21 kwietnia br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwalił listę laureatów stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku. Łączna kwota przeznaczona na stypendia wyniosła 70 tys. zł. Wyłoniono 22 stypendystów. Stypendium artystyczne w kategorii „młody twórca” otrzymali: pan Tomasz Jeziorski - student roku dyplomowego Wydziału Sztuk Pięknych Akademii Sztuk…
czwartek, 1 kwietnia 2021
Uchwałą Nr 273/21 z dnia 22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury Laureatowi I nagrody regulaminowej  XXXVIII Konkursu im. Wł. Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2021. Celem…
piątek, 26 marca 2021
W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiegoz zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać…
wtorek, 16 lutego 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Łączna pula środków w pierwszym konkursie to 5 mln zł.Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Można wnioskować nawet do 100 tys. złotych. Nabór wniosków potrwa do 12 marca. Dofinansowaniu podlegają…