Konkurs plastyczny „Kolej na szkoły – szkoły na kolej”

Na przełomie marca i kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił Konkurs plastyczny na pracę promującą ekologiczne środki transportu w województwie łódzkim  w ramach projektu „Kolej na szkoły – szkoły na kolej”, którego celem jest promocja ekologicznych środków transportu, w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi.

Nagrodami w Konkursie dla laureatów z Tomaszowa Mazowieckiego miał być przejazd promocyjny koleją na trasie Tomaszów Mazowiecki – Łódź Fabryczna – Tomaszów Mazowiecki w dniu 6 czerwca 2020 r. połączony ze zwiedzaniem Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna i wizytą w Centrum Nauki i Techniki EC 1 w Łodzi wraz ze zwiedzaniem i uczestniczeniem w pokazach oraz prelekcja na temat zrównoważonego transportu, podnosząca świadomość uczestników w sferze efektywnej komunikacji i wpływu pojazdów na środowisko, dla laureatów z Łodzi przejazd promocyjny koleją na trasie Łódź Fabryczna - Rogów - Łódź Fabryczna w dniu 5 września 2020 r. a następnie przejazd pociągiem Wąskotorowej Kolei Rogowskiej na odcinku Rogów osobowy - Jeżów wraz z możliwością jazdy drezynami ręcznymi, a ponadto ognisko z pieczeniem kiełbasek, zwiedzanie ekspozycji taboru i izby muzealnej Kolei Wąskotorowej w Rogowie oraz prelekcja na temat zrównoważonego transportu, podnosząca świadomość uczestników w sferze efektywnej komunikacji i wpływu pojazdów na środowisko.

W związku z sytuacją epidemiczną Organizator konkursu zmuszony był do odwolania zaplanowanych wycieczek. a w ramach nagród wręczone uczniazosały nagrody rzeczowe w postaci gadżetów związanych z Województwem Łódzkim.

regulamin konkursu - Tomaszow Maz.

regulamin konkursu - Łódź