facebook

logo

Menu

Stypendia naukowe

XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w 2018 roku
 
2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne), słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
Do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne) lub kolegiów. Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium.
Stypendium w kategorii „student” przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Do składania wniosków uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.
Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły i uczelnie określają dyrektorzy szkół oraz rektorzy uczelni.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Sylwia Skonka, tel. 042 291-98-29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin 2018
Wniosek uczeń 2018
Wniosek student 2018
Sprawozdanie 2018

.............................................................................................................................................................
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2017 - przyznane!
 

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 104 wnioski o stypendia, z których 6 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożone zostały 52 aplikacje, w tym 38 wpłynęło z liceów ogólnokształcących oraz 14 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych.
Natomiast w kategorii „student” wpłynęły 52 wnioski, w tym 37 wniosków złożyły uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 17 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 98 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 112.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2017 rok, pomiędzy 31 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę Nr 657/17 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”
Lp. Nazwisko i imię stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Łeń Anna 5.000,00 I stopnia
2 Kociniak Jan 4.000,00 II stopnia
3 Galewski Kamil 4.000,00 II stopnia
4 Rogowski Paweł 4.000,00 II stopnia
5 Żuber Piotr 3.500,00 III stopnia
6 Kościsty Filip 3.500,00 III stopnia
7 Gruntkowska Kaja 3.000,00 III stopnia
8 Orłowski Mateusz 3.000,00 III stopnia
9 Olszowiak Tomasz 3.000,00 III stopnia
10 Viscardi Franciszek 3.000,00 III stopnia
11 Zimny Mieszko 3.000,00 III stopnia
12 Trachta Aleksandra 2.500,00 III stopnia
13 Markun Mateusz 2.500,00 III stopnia
14 Sobczyk Artur 2.500,00 III stopnia
15 Myszor Mariusz 2.500,00 III stopnia
16 Stelmaszewska Kaja 2.500,00 III stopnia
 
Kategoria „student”
Lp. Nazwisko i imię stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Klimaszewska Klaudia 6.000,00 I stopnia
2 Wojtasik Justyna 6.000,00 I stopnia
3 Zuchora Olga 5.000,00 II stopnia
4 Makowska Hanna 5.000,00 II stopnia
5 Zdanowicz Paula 5.000,00 II stopnia
6 Gabryelska Agata 5.000,00 II stopnia
7 Rychlewicz Kamil 3.500,00 III stopnia
8 Grabarczyk Katarzyna 3.500,00 III stopnia
9 Likońska Aleksandra 3.500,00 III stopnia
10 Mierzejewska Paula 3.000,00 III stopnia
11 Puła Anna 3.000,00 III stopnia
12 Banat Dominik 3.000,00 III stopnia
13 Pniewski Mieszko 3.000,00 III stopnia
14 Marynowski Mateusz 3.000,00 III stopnia
15 Mateusiak Łukasz 3.000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!
 
Do pobrania:
Biogramy stypendystów
Ranking uczeń
Ranking student
........................................................................................................................................................
XI edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w 2017 roku


1 lutego 2017 roku
rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
  • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin 2017
Sprawozdanie 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2016 - przyznane!
Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz dziesiąty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe.
W tym roku zgłoszono 107 wniosków o stypendia. W kategorii „uczeń” złożonych zostało 57 aplikacji, w tym 34 wpłynęło z liceów ogólnokształcących, 22 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 ze szkoły policealnej. Natomiast w kategorii „student” wpłynęło 50 wniosków, w tym 37 wniosków złożonych przez uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 29 marca 2016 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 100 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 110.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2016 rok, pomiędzy 30 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 roku podjął uchwałę Nr 385/16 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:

Kategoria „uczeń”

Lp. Nazwisko i imię kandydata Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Szafrański Oskar 5.500,00 I stopnia
2 Urbański Tomasz 4.500,00 II stopnia
3 Kucharczuk Natalia 4.000,00 II stopnia
4 Wilińska Milena 4.000,00 II stopnia
5 Kowalska Aleksandra 4.000,00 II stopnia
6 Kucharczuk Adrian 4.000,00 II stopnia
7 Nowak Angelika 3.000,00 III stopnia
8 Jurek Patrycja 3.000,00 III stopnia
9 Janas Adrianna 3.000,00 III stopnia
10 Muskała Marcin 3.000,00 III stopnia
11 Płucienniczak Damian 3.000,00 III stopnia
12 Mazur Mateusz 3.000,00 III stopnia
13 Neuman Juliusz 3.000,00 III stopnia
14 Izbiński Tomasz 3.000,00 III stopnia
15 Malinowska Marta 3.000,00 III stopnia
 
 Kategoria „student”
Lp. Nazwisko i imię kandydata Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Maik Artur 5.500,00 I stopnia
2 Dębska Martyna 5.500,00 I stopnia
3 Kuczyński Wojciech 4.500,00 II stopnia
4 Zatorski Hubert 4.000,00 II stopnia
5 Madziara Szymon 4.000,00 II stopnia
6 Fabijan Artur 4.000,00 II stopnia
7 Tim Artur 4.000,00 II stopnia
8 Jarmuż Agata 3.500,00 III stopnia
9 Najbert Mateusz 3.500,00 III stopnia
10 Kotecki Mateusz 3.500,00 III stopnia
11 Kucharski Przemysław 3.000,00 III stopnia
12 Mordzak Beata 3.000,00 III stopnia
13 Konieczny Mateusz 3.000,00 III stopnia
14 Salata-Kochanowski Piotr 3.000,00 III stopnia
15 Żaczek Szymon 3.000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!
Do pobrania:
Biogramy stypendystów
Ranking uczeń
Ranking student

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków


4 stycznia 2016 roku
rozpoczyna się X edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 4 stycznia 2016 r. do 5 lutego 2016 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

  • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin 2016

 


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z obsługą procedury przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców i kandydatów do stypendium. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż:
1)     Dane osób ubiegających się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w związku z art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 486),
2)     Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8,
3)     Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, na który składają się: ocena formalna dokonywana przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji oraz ocena merytoryczna, należąca do kompetencji Komisji Stypendialnej. Skład komisji określony został w Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Dostęp do Państwa danych zawartych we wnioskach posiadają również członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznający stypendia poprzez podjęcie stosownej uchwały,
4)     Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
5)     Podanie przez kandydata do stypendium swoich danych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o jednorazowe stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego.


Przejdź do archiwum

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl