facebook
Menu

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja

Projekt „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” zakończony
W dniu 12.09.2014 r. w Łódzkim Domu Kultury w sali kolumnowej odbyła się Konferencja podsumowująca realizację 5-letniego projektu stypendialnego pn. „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

1.     Cel i okres trwania projektu:
·       Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizuje projekt od 2009 roku. Projekt obejmował 5 podedycji (w podziale na lata szkolne) i jego zakończenie  nastąpi dnia 30 września 2014 roku.
·       Celem projektu było stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.
·       Projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2.   Do kogo skierowany był projekt:
Projekt skierowany był do uczniów:
•      gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych,
•      wykazujących szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
•      mieszkających na terenie województwa łódzkiego lub szkoła, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
•      pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

3.     Liczba uczniów objętych wsparciem oraz wysokość przyznanego stypendium w danym roku szkolnym:
W latach: 2009/2010-2013/2014 stypendium zostało przyznane 1950 razy na łączną kwotę 10.850.000,00 zł brutto. 1*

Rok szkolny Liczba stypendystów Wysokość stypendium miesięcznego w PLN Liczba miesięcy Suma
2009/2010 300 600 12 2 160 000
2010/2011 300 600 12 2 160 000
2011/2012 400 450 12 2 160 000
2012/2013 400 450 12 2 160 000
2013/2014 2* 500 + 50 420; 220 10 2 210 000
Liczba przyznanych stypendiów 1950 Suma wypłaconych stypendiów 10  850 000
 *
1.     Łącznie wsparcie stypendialne w Projekcie otrzymało 1507 uczniów (niektórzy z uczniów otrzymywali stypendium kilkakrotnie), dzięki czemu osiągnięto zakładany we wniosku o dofinansowanie wskaźnik tj.: „1500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. łódzkiego zostało objętych pomocą stypendialną”.
2.     500 uczniów otrzymało stypendium po raz pierwszy; 50 uczniów było objętych wsparciem stypendialnym w ramach poprzednich podedycji.
420 zł/mies. – wysokość stypendium dla uczniów, którzy po raz pierwszy otrzymali stypendium; 220 zł/mies. – wysokość stypendium dla uczniów, którzy otrzymywali stypendium w projekcie w ramach poprzednich podedycji.
 
4.     Liczba stypendystów w podziale na powiaty.
Lp. Powiat Liczba stypendystów spośród 1507 osób % spośród 1507 osób
1 powiat sieradzki 311 20,64%
2 powiat opoczyński 123 8,16%
3 powiat zduńskowolski 106 7,03%
4 powiat łaski 104 6,90%
5 powiat wieruszowski 103 6,83%
6 powiat tomaszowski 84 5,57%
7 Miasto Łódź 74 4,91%
8 powiat zgierski 68 4,51%
9 powiat bełchatowski 56 3,72%
10 powiat pajęczański 56 3,72%
11 powiat wieluński 52 3,45%
12 powiat piotrkowski 50 3,32%
13 powiat poddębicki 50 3,32%
14 powiat łęczycki 42 2,79%
15 powiat pabianicki 38 2,52%
16 powiat kutnowski 35 2,32%
17 powiat radomszczański 33 2,19%
18 powiat łódzki wschodni 30 1,99%
19 powiat łowicki 29 1,92%
20 Miasto Piotrków Trybunalski 17 1,13%
21 powiat rawski 13 0,86%
22 powiat skierniewicki 12 0,80%
23 powiat brzeziński 10 0,66%
24 Miasto Skierniewice 4 0,27%
    1500 99,54%
  inne województwa 7 0,46%
 
5.   Wydatkowanie środków stypendialnych:
Uczniowie wydatkowali przyznane stypendium zgodnie z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Najczęściej w ramach pomocy edukacyjnych nabywano m.in.:
·  sprzęt komputerowy i multimedialny,
·  podręczniki i literaturę fachową,
·  przybory szkolne oraz pomoce naukowe.
Ponadto z przyznanego stypendium opłacano: kursy językowe, naukowe, lekcje dodatkowe, oraz wycieczki edukacyjne i obozy naukowe.
 
6.     Korzyści, jakie mógł odnieść stypendysta:
·       dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
·       przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
·       podniesienie poziomu samooceny,
·       wzrost motywacji do nauki.
 
7.     Korzyści, jakie mogło odnieść Województwo Łódzkie:
·       rozwój kapitału intelektualnego w regionie,
·       rozwój kompetencji własnych uzdolnionych uczniów,
·       promowanie idei ciągłego kształcenia,
·       wyrównanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz nośników informacji.
 
8.     Opieka dydaktycznanad stypendystą w trakcie otrzymywania stypendium:
Opiekę dydaktyczną nad stypendystą w okresie pobierania stypendium i realizacji ścieżki edukacyjnej ucznia sprawował Nauczyciel – opiekun dydaktyczny. Jego zadaniem było inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego oraz bieżące monitorowanie postępów ucznia w realizacji zaplanowanych zadań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych przez ucznia celów.
 
9.     Informacje o projekcie:
Szczegółowe informacje o projekcie można pozyskać na stronie internetowej: www.stypendium.lodzkie.pl.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod nr. tel. 42/ 291-97-19 lub 42/ 291-97-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
550 najlepszym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyznano stypendia

Szanowni Państwo.
Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1692/13 przyznał stypendia w ramach projektu Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja na rok szkolny 2013/2014 550 najlepszym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Wszystkim stypendystom i stypendystkom serdecznie gratulujemy!
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.stypendium.lodzkie.pl

Do pobrania: Lista rankingowa 2013/2014Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja

 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizuje program stypendialny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Cel projektu: stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.
 
Korzyści:
·         stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
·         przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
·         podniesienie poziomu samooceny,
·         wzrost motywacji do nauki.
 
Projekt skierowany do uczniów:
·         gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
·         wykazujących szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych
i technicznych,
·         mieszkających na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
·         pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
 
Wysokość stypendium to nawet 420,00 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2013/2014 stypendium otrzymało 550 najlepszych uczniów spośród osób, które złożyły wnioski stypendialne (500 uczniów aplikujących po raz pierwszy oraz 50 uczniów, którzy w poprzednich podedycjach projektu zostali objęci wsparciem stypendialnym). Stypendium przyznane zostało na okres: od września 2013 r.
do czerwca 2014 r.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są dostępne na  naszej stronie internetowej: www.stypendium.lodzkie.pl
 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji pod nr tel. 42/ 291-97-19; 42/ 291-97-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
BIURO PROJEKTU:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
pok. 1319

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl